Lista aktualności Lista aktualności

Kolejna droga w powiecie lęborskim dofinansowana przez Nadleśnictwo Lębork

Nadleśnictwo Lębork wsparło finansowo przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do miejscowości Dziechlino

W dniu 19 listopada 2020 roku oddano do użytku przebudowaną drogę łączącą krajową drogę nr 6 z miejscowością Dziechlino. Inwestycja realizowana była wspólnie przez powiat lęborski i gminę Nowa Wieś we współpracy z Nadleśnictwem Lębork.

Ogólny koszt przebudowy drogi to 827,8 tys. zł. z czego 323,9 tys. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast Nadleśnictwo Lębork dofinansowało przebudowę w wysokości 80 tys. zł.

Prace prowadzone były na odcinku o długości 2,260 km od DK nr 6 do miejscowości Dziechlino i polegały na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowie skrzyżowania w Dziechlinie, wykonaniu poszerzeń, przebudowie zjazdów i chodników, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto wykarczowano krzewy, oczyszczono rowy i przepusty z namułu, wykonano regulację zaworów wodociągowych oraz wykonano przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej w miejscowości Leśnice, a także wykonano zjazdy do lasu.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa droga przebiega przez tereny leśne zarządzane przez Nadleśnictwo Lębork to w ramach podpisanej umowy, Lasy Państwowe uzyskały bezterminową i bezwarunkową zgodę na korzystanie z przebudowanej drogi w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.

To już kolejna w ostatnim czasie przebudowana droga na terenie powiatu lęborskiego, która otrzymała dofinansowanie ze strony Nadleśnictwa Lębork.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!