Lista aktualności Lista aktualności

Las jest miejscem pamięci o przeszłości

Zbliża się Dzień Zaduszny. Jest to szczególny czas, który co roku skłania Nas do głębszej refleksji nad przemijaniem. Pamięć o zmarłych jest wartością, którą należy pielęgnować w narodzie, bo to właśnie ona jest jednym z fundamentów naszej tożsamości narodowej.

W miniony piątek 25 października młodzież z Szkoły Podstawowej w Potęgowie wraz z opiekunami udali się na zapomniany, położony w lesie cmentarz na terenie Leśnictwa Darżewo w okolicach miejscowości Runowo. Zaopatrzeni w ręczne narzędzia uczniowie przystąpili do porządkowania i oczyszczania przedwojennego, bardzo zniszczonego cmentarza ewangelickiego. 
Akcja, w którą zaangażowała się młodzież z Potęgowa daje Nam nadzieję, że pamięć o przodkach i historia lokalna, historia naszych małych ojczyzn nie jest obojętna dla współczesnych pokoleń, które dbają o nią i nie pozwolą na to aby się zatraciła. 
 
„Czas omija miejsca które wspominamy.” Stanisława Fleszarowa-Muskat
W lasach Nadleśnictwa Lębork znajduje się wiele małych cmentarzyków i miejsc pamięci. Niektóre z nich były przez lata zapomniane, a teraz zaczynają być odnajdywane, porządkowane, a zmarłym tam złożonym oddawany jest hołd i należna im pamięć oraz cześć.
 
Ponadto w Nadleśnictwie Lębork zorganizowano kwestę wśród pracowników na rzecz Naszego Kolegi, Leśnika Piotra Mikuły, z okazji zbliżającej się drugiej rocznicy jego śmierci, a zebrane środki przeznaczono na dofinasowanie rodziny w zakupie płyty nagrobnej.
 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!