Lista aktualności Lista aktualności

Martwy wilk w znaleziony w Nadleśnictwie Lębork

W dniu 06.03.2020 r. na terenie Nadleśnictwa Lębork Podleśniczy Leśnictwa Leśnice znalazł padłego wilka.

Wilk najprawdopodobniej został potrącony przez samochód. Świadczyć o tym może brak widocznych obrażeń zewnętrznych oraz miejsce znalezienia niedaleko pasa drogowego drogi krajowej nr 6 relacji Szczecin – Gdańsk. Nadleśnictwo Lębork niezwłocznie poinformowało Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku, która zaleciła nawiązanie kontaktu z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tego samego dnia zgłosili się odbywający w pobliżu praktyki magistranci Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii UG, którzy zabrali wilka w celu przeprowadzenia sekcji zwłok i badań pod kątem genetycznym.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!