Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowe spotkanie odbyło się w lęborskich lasach

5 lutego na ścieżce edukacyjnej w Leśnicach odbyły się niecodzienne zajęcia terenowe dla młodzieży z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Cypru oraz Łotwy w towarzystwie kolegów z Polski.

Młodzi ludzie wraz z swoimi opiekunami w ramach programu Erasmus + uczestniczą w projekcie „Second life”, którego głównym tematem jest problem śladu węglowego oraz podejmowanie prób jego zmniejszenia w skali lokalnej i globalnej wynikających z troski o dobro naszego środowiska i planety.

Tematyka ścieżki edukacyjnej w Leśnicach skupiona jest głównie na prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej w polskich lasach oraz wykorzystaniu drewna jako odnawialnego super surowca, co idealnie wpisało się w zakres informacji poruszanych w projekcie „ Second life”. Dzięki uczestnictwu w zajęciach przygotowanych przez leśników, młodzież utrwaliła swoją dotychczasową wiedzę na temat roli drzew i produktów z drewna w akumulacji oraz obiegu węgla. Dzieci poznały dynamikę wiązania CO2 w zależności od fazy wzrostu drzewostanu i wieku drzew. Wspomniano również o podejmowanych przez Lasy Państwowe próbach zwiększenia akumulacji węgla w roślinach, głównie drzewach i krzewach, dzięki wprowadzeniu tzw. Gospodarstw Węglowych rozproszonych po terenie całej Polski.

Oprócz aspektów gospodarczych, ściśle związanych z problemem śladu węglowego na zajęciach poruszono także tematykę zwierząt jakie można spotkać w naszych lasach oraz gatunki drzew liściastych i iglastych, które z kolei próbowaliśmy skonfrontować z gatunkami w krajach, z których pochodzą Nasi goście. Na koniec czekała na wszystkich nie lada atrakcja jaką okazało się ognisko. Niektórzy z uczestników pierwszy raz w swoim życiu mieli okazję własnoręcznie upiec kiełbaskę.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!