Lista aktualności Lista aktualności

Razem z SP im. Leśników Polskich dokończyliśmy "Przerwany Marsz"

2-go września młode pokolenie Polaków chcąc upamiętnić 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej wzięło aktywny udział w akcji „Przerwany Marsz”. Zorganizowane w szkołach w całej Polsce wydarzenie miało na celu złożenie hołdu przedstawicielom pokolenia naszych dziadków i pradziadków - Dzieciom Wojny.

Nadleśnictwo Lębork razem z Szkołą Podstawową im. Leśników Polskich, brało udział w akcji Przerwany Marsz, zorganizowanej w Leśnicach przez Panią Dyrektor Mariolę Motyl. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą symbolicznie dokończyliśmy ten symboliczny marsz, przerwany przed laty wybuchem wojny. Podczas apelu wysłuchaliśmy z ust uczennicy SP z Leśnic pięknych słów o seniorach, którym współczesne pokolenia Polaków zawdzięczają tak wiele. Na koniec uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego.

Pięć lat okupacji zabrało Dzieciom Wojny beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku, niejednokrotnie odbierając im życie. Biorąc udział w akcji Przerwany Marsz i wchodząc do szkół/klas razem z młodym pokoleniem pokazali i udowodnili, że ich poświęcenie, ich dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne. Dzięki temu, że oni wytrwali, dzisiaj młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

Projekt „Przerwany Marsz” był próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!