Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga na chwilowe utrudnienia na szlaku turystycznym na Mierzei Sarbskiej

W związku z koniecznością prowadzenia prac gospodarczych na terenie Mierzei Sarbskiej w oddz. 11 c , Nadleśnictwo Lębork informuje, że z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników czasowo wyłącza z użytkowania fragment szlaku turystycznego nordic walking i rowerowego biegnącego z Łeby w kierunku rezerwatu Mierzeja Sarbska.

Prowadzone prace w ramach zabiegu trzebieży późnej związane są z hodowlą lasu i polegają na wycince wyznaczonych drzew. Drzewa do wycięcia to przede wszystkim drzewa słabe, uszkodzone, zagrażające zdrowiu i życiu ludzi korzystających z tego lasu. Planowany zabieg trzebieży ma na celu rozrzedzenie drzewostanu, czyli wyprzedza naturalne wydzielanie się drzew w każdym lesie. Dzięki przeprowadzeniu wycinki jesteśmy w stanie w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko wypadku związanego z upadkiem drzew zamierających lub zamarłych, a ponadto zwiększamy stabilność pozostających po zabiegu drzew. Drewno pozyskane z tego fragmentu lasu prawdopodobnie zostanie sprzedane do firmy produkującej papier i może trafić do naszego domu w postaci książki lub zeszytu. Leśnicy działając na podstawie Planu Urządzania Lasu czyli planu zatwierdzonego przez Ministra właściwego ds. środowiska realizują zabiegi gospodarcze dostosowane do każdego fragmentu lasu, uwzględniające ich wiek, skład gatunkowy, funkcję oraz potrzeby hodowlane.

Wycinka drzew odbędzie się przy pomocy specjalistycznej maszyny tzw. harwestera, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz skrócić czas pozyskania drzew, a tym samym otworzyć szlak turystyczny w jak najszybszym czasie.

Zaplanowany zabieg trzebieżowy w drzewostanie rozpocznie się 14.01.2021r. i potrwa ok. 10 dni.

Uprzątnięty szlak turystyczny powinien zostać ponownie udostępniony w dniach 24-25.01.2021 r.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, a także o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu tego terenu. Z uwagi na własne bezpieczeństwo nie należy przechodzić za tablice ostrzegawcze umieszczone przed terenem objętym zabiegiem.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!