Lista aktualności Lista aktualności

XII Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2019

W ramach XII Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019, który miał miejsce w dniach 18-24 listopada, siedzibę Nadleśnictwa Lębork odwiedzili uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 1 z Lęborka. W ramach projektu „Otwarta Firma”, Nadleśnictwo Lębork przeprowadziło zajęcia mające przygotować młodych ludzi do wejścia na współczesny rynek pracy.

Zorganizowane zajęcia edukacyjne dla uczniów, można wpisać w warsztaty z doradztwa zawodowego. Dzięki przedstawionej przez leśnika prezentacji oraz pogadanki, młodzi ludzie dowiedzieli się czym jest Państwowe Przedsiębiorstwo Leśne Lasy Państwowe, na jakim modelu zarządzania opiera się nasze przedsiębiorstwo, jaki potencjał kadrowy mieści się w naszej firmie oraz jednostkach współpracujących, a także w firmach przetwarzających oraz jaką rolę odgrywamy w sektorze gospodarki narodowej. Ponadto wskazano zainteresowanym możliwe ścieżki edukacji jakie trzeba przejść aby zostać leśnikiem, a także przedstawiono zarys przebiegu kariery na przykładzie Nadleśnictwa Lębork oraz opis wymagań i predyspozycji niezbędnych do wykonania pracy leśnika.

Zajęcia były dobrym pretekstem do przypomnienia zalet drewna i mnogości jego zastosowań, o których często nie pamiętamy. Tematyka przeprowadzonych zajęć oprócz aspektu zawodowego poruszyła także bieżące problemy ochrony przyrody czy gospodarki leśnej. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała, a także z dużym zaangażowaniem zadawała pytania dotyczące nurtujących ich spraw związanych z lasem.

Nadleśnictwo Lębork już czwarty rok z rzędu angażuje się przedsiębiorczą edukację młodych ludzi poprzez udział w programie „Otwarta Firma”, pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!