Asset Publisher Asset Publisher

"Spis powszechny" zwierzyny leśnej

W dniach 10.03 - 14.03.2016 r. na terenie Nadleśnictwa Lębork odbędzie się inwentaryzacja zwierzostanu.

Podstawowym celem inwentaryzacji, czyli policzenia osobników poszczególnych gatunków jest jak najdokładniejsze określenie ich ilości oraz struktury wiekowej i płciowej, zwłaszcza dużych gatunków (tzw. zwierzyny grubej) czyli jelenia, daniela, sarny czy dzika.

W trakcie tego wydarzenia w naszych lasach będzie dość tłoczno, gdyż w całej akcji weźmie udział od 50 do 80 osób dziennie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Lębork, którego pracownicy wspólnie z myśliwymi lokalnych kół łowieckich, a także innymi zainteresowanymi osobami będą bezpośrednio zaangażowani w liczenie zwierzyny. Wielkie szacowanie zwierząt odbędzie się przy zastosowaniu metody tyraliery, czyli tzw. pędzeń próbnych, która polega na wytypowaniu powierzchni reprezentatywnych, które stanowią 10% powierzchni nadleśnictwa i policzeniu na nich wszystkich zwierząt, a następnie przeliczeniu otrzymanych stanów zwierzyny do całego obszaru nadleśnictwa. Tak otrzymane wyniki są korygowane o dane otrzymane innymi metodami.

Przy odrobinie szczęścia może uda nam się zainwentaryzować wilki, które od jakiegoś czasu są widywane na terenie Nadleśnictwa Lębork. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dostarczą nam wiedzy na temat kondycji, liczebności oraz zagęszczenia populacji poszczególnych gatunków, a także będą stanowić ważny element podczas sporządzania wieloletnich planów łowieckich na lata 2017 - 2027.