Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Państwowe wspierają drogowe inwestycje w powiecie lęborskim

Nadleśnictwo Lębork wsparło przebudowę drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania Lębork – Popowo – Nawcz w kierunku miejscowości Popowo.

Współfinansowanie inwestycji drogowej polegającej na gruntownej przebudowie powstało w ramach umowy podpisanej z Powiatem Lęborskim, w której Nadleśnictwo Lębork zobowiązało się do przekazania 40 000 zł jako dofinansowanie remontów dróg samorządowych. 

W lipcu br. w obecności Dyrektora RDLP w Gdańsku Pana Bartłomieja Obajtka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork uzgodnił z Wicestarostą Powiatu Lęborskiego Panem Edmundem Głombiewskim zasady udziału Lasów Państwowych w zakresie finansowego wsparcia inwestycji drogowych w powiecie lęborskim.

W ramach inwestycji drogowej powstało rondo, które znacznie poprawi bezpieczeństwo, a także usprawni ruch pojazdów na skrzyżowaniu. Ponadto wzmocniono i wymieniono nawierzchnię drogi na długości ok. 5 km, wybudowano zatoczkę autobusową, zmodernizowano pobocza oraz umocniono skarpy, a także postawiono bariery bezpieczeństwa.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa droga przebiega w ponad 80% przez tereny leśne zarządzane przez Nadleśnictwo Lębork to w ramach podpisanej umowy, Lasy Państwowe uzyskały bezterminową i bezwarunkową zgodę na korzystanie z przebudowanej drogi w ramach prowadzenia swojej gospodarki leśnej.

Droga z Lęborka do Popowa stanowi część tzw. „kaszubskiego objazdu” do Trójmiasta, czyli alternatywy do DK6, która jest obecnie jedną z bardziej zakorkowanych tras na Pomorzu. Prace na drodze do Popowa wpisały się w tegoroczne działania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, jako innowacja mająca na celu wymierną poprawę bezpieczeństwa w ruchu pojazdów, rowerów i pieszych na terenie powiatu lęborskiego.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!