Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów

Dzień 21 marca został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Lasów przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku. Tego dnia leśnicy z całego świata przypominają społeczeństwu o roli lasów w życiu człowieka. Choć o lasach łatwo na codzień zapomnieć, są one nie tylko ważne, ale właściwie niezbędne do przetrwania naszego gatunku na Ziemi. Dla wielu milionów gatunków roślin i zwierząt, las to jedyne naturalne miejsce bytowania. Ekosystemy leśne odpowiadaja za pochłanianie węgla, magazynowanie wody i ochronę gleb przed erozją. Do niezastąpionych darów lasu należy też drewno, które pełni bardzo istotną rolę w codziennym życiu człowieka. Papier, meble i drewno do budowy domów oraz opał to kilka podstawowych zastosowań w życiu codziennym tego odnawialnego surowca.

Tego dnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe otwiera kampanię: "Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi" Kampania obejmuje trzy bloki tematyczne:"Poznaj leśnika","Gospodarka leśna - zrównoważona, czyli jaka?" i "Co daje las?"

Pierwszy dzień wiosny to świetna okazja, by spędzić trochę czasu wśród budzącej się do życia przyrody i pomyśleć co można zrobić żeby nasza wiedza o środowisku nie poszła w las.