Asset Publisher Asset Publisher

Ptaki drapieżne w lęborskich lasach

Na terenie Nadleśnictwa Lębork mamy aktualnie 9 stref ochrony ptaków wyznaczonych w drzewostanach.

Obok bielików, swoje gniazda będące pod specjalnym nadzorem, założyły również orlik krzykliwy oraz kania ruda, a spoza ptaków szponiastych bocian czarny bezpośrednio związany z lasami. Pracownicy Nadleśnictwa Lębork na bieżąco prowadzą obserwacje i monitorują wyznaczone strefy ochronne i coroczne zajmowanie gniazd przez ptaki. Ponadto od wielu lat lęborscy leśnicy współpracują z Komitetem Ochrony Orłów i RDOŚ w Gdańsku w sprawach związanych z powyższą tematyką.

Spośród wszystkich wymienionych wcześniej gatunków objętych ochroną gatunkową i posiadających strefy ochrony gniazd, od 2012 do 2019 roku ptaki wyprowadzały średniorocznie 5 piskląt (najczęściej były to kanie rude i bieliki).

W zeszłym sezonie para bielików odniosła sukces lęgowy i wyprowadziła 1 pisklę. Młody bielik został zaobrączkowany, a wcześniej dokładanie obejrzany i zmierzony przez ornitologa współpracującego z Służbą Leśną.  W tym roku czekamy na równie pozytywne wiadomości z monitorowanych gniazd.

Z wieloletnich obserwacji naszych pracowników wynika ponadto, że coraz częściej można spotkać osobniki dużych ptaków drapieżnych będących pod ochroną gatunkową na terenie Nadleśnictwa Lębork. Możemy się zatem pokusić o stwierdzenie, że zarówno działania ochronne polegające na zakładaniu stref ochrony gniazd w lasach, jak i prowadzona gospodarka leśna oparta na zasadach proekologicznych nie wpływają negatywnie, a wręcz sprzyjają przyrostowi populacji chronionych gatunków na naszym terenie oraz na terenie sąsiednich nadleśnictw i całej Polski.

Niestety zdarzają się też przykre dla Nas zdarzenia, jak to z piątku,  24.04.2020 roku, kiedy to na terenie Leśnictwa Janowice miejscowy Leśniczy waz z pracownikami leśnymi znaleźli wewnątrz lasu, w pobliżu szlaku zrywkowego w oddz. 366 a martwego bielika. W chwili znalezienia, ptak już nie dawał oznak życia. Obrażenia zewnętrzne zwłaszcza w okolicach głowy wskazują, że ptak prawdopodobnie nie zapanował nad swoim lotem (być może uderzył w pobliskie gęste drzewa) i runął na ziemię z dużą prędkością. Po konsultacji z pracownikiem RDOŚ w Gdańsku, Nadleśnictwo Lębork uzyskało zgodę na wykorzystanie okazu chronionego gatunku ptaka drapieżnego do celów związanych z edukacją przyrodniczo-leśną prowadzoną przez nadleśnictwo, tak aby młode pokolenie Lęborczan miało okazję zobaczyć z bliska majestat i piękno tego wspaniałego ptaka.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!