Asset Publisher Asset Publisher

Uroczysko Drętowo

Uroczysko Dretowo to centrum edukacji przyrodniczo leśnej w Nadleśnictwie Lębork. To urocze i zarazem tajemnicze miejsce przyciąga rzesze mieszkańców Powiatu Lęborskiego. Na terenie Uroczyska Dretowo znajduje się izba przyrodniczo – leśna, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Wspaniale wyposażona sala stwarza możliwość prowadzenia zajęć w szerokim zakresie tematyki przyrodniczej. Znajdująca się wokół terenu ścieżka przyrodnicza została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla młodszej grupy zwiedzających. Natomiast drugi przeznaczony jest dla wytrwałych piechurów, dla których nagrodą za trud będzie możliwość wejścia na wieżę widokową, ukazującą  panoramę Lęborka i okoliczne lasy. Na terenie ścieżki znajduje się również druga wieża, która służy jako obserwatorium ptasie.