Lista aktualności Lista aktualności

Co zrobić gdy dzikie zwierzęta przychodzą do miasta?

Widok dzika czy lisa w mieście, zwłaszcza w okolicy osiedli nie jest obecnie niczym nadzwyczajnym. Dzikie zwierzęta wychodząc ze swojego naturalnego środowiska jakim jest las, oprócz dużego zainteresowania mieszkańców miast wzbudzają też strach i obawę. I słusznie, zawsze może się zdarzyć, że dzicza rodzina zaatakuje Nas czy naszych pupili.

Co zrobić gdy dzikie zwierzęta przychodzą do miasta?

Widok dzika czy lisa w mieście zwłaszcza w okolicy osiedli nie jest obecnie niczym nadzwyczajnym. Dzikie zwierzęta wychodząc ze swojego naturalnego środowiska jakim jest las, oprócz dużego zainteresowania mieszkańców miast wzbudzają też strach i obawę. I słusznie, zawsze może się zdarzyć, że dzicza rodzina zaatakuje Nas czy naszych pupili.

Najczęstszą przyczyną wychodzenia zwierząt z lasu jest łatwość w zdobywaniu pokarmu w mieście, gdzie oprócz otwartych, pachnących pokarmem śmietników znajdą się także ludzie celowo dokarmiający te „biedne” zwierzątka. Nie możemy zrobić nic gorszego niż dokarmiać dzikie zwierzęta w miejscu naszego zamieszkania. Naszym niepozornym i pełnym empatii oraz troski o braci mniejszych działaniem, powodujemy, że zwierzęta przyzwyczajają się i przestawiają na nowy, łatwiejszy sposób zdobywania pokarmu. Z czasem wzrasta agresja u dokarmianych osobników gdy nie dostaną swojej regularnej racji żywnościowej i wtedy zaczyna się poważny problem. Dokarmiający ludzie stają się zakładnikami swoich „leśnych pupili”, często do tego stopnia, że nie mogą swobodnie wyjść z domu. I co wtedy? Dzwonimy po służby, oczekując natychmiastowej pomocy w usunięciu problemu. Najczęściej takie telefony odbierają leśnicy.

Nadleśnictwo Lębork, z uwagi na lokalizację siedziby często otrzymuje zgłoszenia z prośbą o interwencję np. w przypadku takim jak opisane powyżej. Nadleśnictwo jednak nie jest upoważnione do gospodarowania zwierzyną leśną, która jako wolnożyjąca istota pod względem prawnym należy do Skarbu Państwa.  To przedstawiciele Skarbu Państwa w terenie są tymi odpowiedzialnymi za zwierzęta dzikożyjące zabłąkane w terenie zabudowanym czy dzikie zwierzęta ranne np. w wyniku kolizji są jednostki samorządu terytorialnego, takie jak urzędy gminy czy miasta.

Na terenie powiatu lęborskiego została opracowana procedura postępowania z dzikimi zwierzętami wraz z podziałem kompetencyjnym będąca pokłosiem spotkania w Starostwie Powiatowym w Lęborku, gdzie obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, gmin i miast z powiatu lęborskiego, Nadleśnictwa Lębork, Nadleśnictwa Cewice, Polskiego Związku Łowieckiego Z.O. Słupsk, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zgodnie z tym sposobem postępowania ustalonym na w/w spotkaniu każdy przypadek związany z dzikimi zwierzętami, również wypadkami czy kolizjami z dziką zwierzyną należy zgłaszać bezpośrednio do dyżurnego Policji, który uruchamia z kolei następne organy zgodnie z przyjętą procedurą. Taki ujednolicony tok postępowania, z jasnym i czytelnym podziałem zadań wg kompetencji poszczególnych jednostek przyczyni się do efektywniejszego, sprawniejszego i szybszego reagowania na każdy zgłoszony przez obywatela przypadek.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!