Aktualności

W ostatnim czasie na terenie Nadleśnictwa Lębork odbyła się wizyta jednostki certyfikującej, która badała prowadzenie gospodarki leśnej pod kątem zasad i wymogów certyfikacji w systemie PEFC. Audyt zakończył się pomyślnie dla naszego nadleśnictwa, co oznacza, że stosujemy się do wszystkich zasad i kryteriów, potwierdzających prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.