Lista aktualności Lista aktualności

Jesienne wędrówki żurawi

Lasy Leśnictwa Stęknica zlokalizowane na północnej części naszego nadleśnictwa graniczą bezpośrednio z terenami Słowińskiego Parku Narodowego i tym samym znajdują się w strefie buforowej dla SPN. Obszar Leśnictwa Stęknica znajduje się częściowo również w Obszarze Specjalnym Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ostoja Słowińska”. O wyjątkowości tych terenów jako miejsca przyjaznego ptakom świadczyć mogą obrazy jakie możemy na żywo obserwować wiosną i jesienią. W tym okresie rozległe rozlewiska i ciągnące się łąki w pobliżu miejscowości Krakulice zmieniają się w przystanek dla ptaków migrujących do lub z Polski. Nad „Ostoją Słowińską” znajduje się korytarz przelotowy dla wielu gatunków ptaków. W miesiącach wrześniu i październiku łąki znajdujące się w okolicach miejscowości Krakulice odwiedzają tysiące żurawi. Przed odlotem ptaki te, podobnie jak bociany odbywają tu tzw. sejmiki. W godzinach popołudniowych z okolic zlatują się potężne klucze żurawi, których klangor niesie się wtedy na znaczne odległości. Widowisko, jest warte ujrzenia, a osoby, które miały okazję obserwować i podziwiać majestat tych uroczych ptaków nie żałowały, że musiały poczekać kilka chwil, aby to ujrzeć. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym jakże spektakularnym spektaklu napisanym przez samą naturę jeszcze teraz lub za rok.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!