Lista aktualności Lista aktualności

Niekonwencjonalne wykorzystanie wełny owczej w Nadleśnictwie Lębork

Od trzech lat na uprawach leśnych zabezpieczamy młode drzewka przed zgryzaniem przez jeleniowate wykorzystując wełnę owczą. W bieżącym roku Nadleśnictwo Lębork wyłożyło 50 kg wełny na drzewka. Surowiec do mechanicznego zabezpieczenia zakupiono od lokalnego hodowcy owiec.

Przy stosunkowo dużej liczebności jeleni i saren na terenie naszego nadleśnictwa, szkody, przez nie wyrządzane stanowią poważny problem dla gospodarki leśnej. Zgryzanie młodych drzew przez zwierzęta leśne powoduje opóźnienie wzrostu, deformację (krzaczasty pokrój), a w skrajnych przypadkach obumieranie drzewek. Szkody związane ze zgryzaniem drzew powstają najczęściej w okresie zimy i wczesnej wiosny, dlatego też późna jesień to czas, w którym nakładamy „wełniane kubraczki” na pędy z pąkiem wierzchołkowym.

Nadleśnictwo Lębork cały czas poszukiwało nowych metod mechanicznego zabezpieczania drzewek, będących alternatywą do stosowania skutecznych środków chemicznych. Z pomocą przyszła sama natura pod postacią wełny owczej. Ta ekologiczna metoda polegająca na nakładaniu, poprzez delikatne zawinięcie, runa owczego na wierzchołek pędu jest łatwa w wykonaniu, nieobciążająca środowiska naturalnego, a przede wszystkim skuteczna i niedroga. W wełnę zaopatrujemy się u lokalnego rolnika, który hoduje 124 owce domowe rasy pomorskiej i wypasa je na pastwiskach w zasięgu administracyjnym naszego Leśnictwa Nowa Wieś. Farmer raz do roku we wrześniu strzyże swoje stado, a pozyskaną wełnę zgodnie ze złożonym przez nadleśnictwo zamówieniem dostarcza leśnikom.

Pierwsze próby wykorzystania wełny na uprawach lęborscy leśnicy podjęli w 2017 roku na terenie Leśnictwa Janowice na 7 powierzchniach doświadczalnych o sumarycznej powierzchni 8,24 ha. W kolejnym roku zabezpieczono drzewka już w kilku leśnictwach na łącznej powierzchni 9,74 ha, natomiast w bieżącym roku już wszystkie leśnictwa Nadleśnictwa Lębork przekonały się do tej metody i użyły wełny na powierzchni 47,92 ha. Na 2020 roku zaplanowano użycie tego ekologicznego surowca na bieżącym poziomie tj. ok. 48 ha. Nie na wszystkie drzewka na uprawie zakładamy wełnę. Pracownicy leśni wybierają i zabezpieczają średnio ok. 2000 drzewek/ha zużywając do tego ok. 1,5 kg wełny owczej.

Po trzech latach testowania tego naturalnego materiału, możemy stwierdzić, że metoda ta daje zadowalające efekty, a jej największą zaletą jest to, że jest w 100% przyjazna dla środowiska.

Poprawne zabezpieczenie drzew wełną nie powoduje trudności we wzroście nowego pędu na wiosnę. Wełna owcza osłania pędy młodych drzewek, a jej charakterystyczny zapach skutecznie odstrasza jeleniowate. Co więcej im bardziej intensywny aromat unosi się z wełny, tym jej działanie okazuje się skuteczniejsze, dlatego pożądana jest w tym przypadku wełna z okolic tylnych partii ciała owcy.

Nadleśnictwo Lębork sukcesywnie z każdym rokiem ogranicza stosowanie chemicznej metody zabezpieczania drzew przed zgryzaniem i spałowaniem na korzyść różnych metod mechanicznych np. palikowanie, bandażowanie czy wykorzystanie owczej wełny.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!