Asset Publisher Asset Publisher

certyfikaty

RDLP w Gdańsku posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C015396) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Gdańsku są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te ostały akredytowane w październiku 2008 r.

Certyfikat ten jest gwarancją prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Certyfikat PEFC dla RDLP w Gdańsku o nr BVCPL/PEFCFM/05 został wydany 22 maja 2018 roku i pozostaje ważny do dnia 21 maja 2021 roku z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników audytów nadzoru. Numer certyfikatu dla Nadleśnictwa Lębork - BVCPL/PEFCFM/05-9.

 

Wznowienie certyfikatu FSC

Informujemy, że został wznowiony certyfikat FSC  dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku na lata 2017-2022 nr SGS-FM/COC-000007

Poniżej znajduje się plik do pobrania