Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

      W zarządzie nadleśnictwa znajdują się grunty Skarbu Państwa o powierzchni 18845 ha w ramach dwóch obrębów leśnych tj. obręb Lębork o powierzchni 9809 ha oraz obręb Łeba o powierzchni 9036 ha. Granice północną wyznacza Morze Bałtyckie na długości 12 km od miejscowości Łeba w kierunku latarni Stilo, południową pasma wzgórz morenowych ciągnących się ze wschodu na zachód, leżących równolegle do drogi krajowej nr 6, w odległości ok. 6 km na południe od Lęborka, zachodnią wyznacza linia od miejscowości Runowo i dalej na północ wzdłuż dolnego odcinka rzeki Łeby do jeziora Łebskiego, wschodnią biegnącą na południu od miejscowości Dzięcielec na północ przez Strzeszewo, Dymnicę do morza. Większość obszaru lasów stanowią 2 duże kompleksy leśne, które z lasami ościennych nadleśnictw tworzą część wielkiego masywu leśnego środkowego Pomorza.

Już samo położenie geograficzne obszaru, na którym gospodaruje nadleśnictwo Lębork, którego północną granicą jest brzeg Bałtyku, stwarza możliwości trwałego występowania tutaj gatunków roślin i zwierząt niespotykanych w innych miejscach naszego kraju, lub spotykanych naturalnie tylko bardzo rzadko. Zasięg terytorialny tego nadleśnictwa, około 53 tys. hektarów, obejmuje obszar, od wzgórz morenowych na południe od Lęborka, aż po granice Słowińskiego Parku Narodowego i brzegi Bałtyku na północy. Lasy zajmują w nim 18,4 tys. ha, a lesistość wynosi 35,3 %. Tak więc na dwie bezleśne części tego obszaru przypada nieco więcej niż jedna część porośnięta lasem. To nadzwyczaj korzystna sytuacja, gdyż według wskazań ekologów, w naszej części Europy, lasy powinny zajmować około 33% powierzchni. Lesistość na większości obszarów Polski jest jednakże znacznie niższa oraz mniej korzystna dla zachowania różnorodności biologicznej i równowagi klimatycznej.