Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Lasy w zarządzie Nadleśnictwa Lębork wchodzą w skład dwóch Obszarów Chronionego Krajobrazu:

  1. Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu

 

  1. Fragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka

 

W granicach tych obszarów znajduje się 6 203,81 ha gruntów Nadleśnictwa Lębork.