Asset Publisher Asset Publisher

Zasady korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lębork

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6), oraz  Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących  korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami wprowadza się do stosowania:

  • Zarządzenie nr 27/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lębork z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lębork (znak sprawy: SA.0210.1.2020)
  • Zarządzenie nr 28/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lębork z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Lębork (znak sprawy: SA.0210.2.2020)
  • Zarządzenie nr 29/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lębork z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lębork dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy: SA.0210.3.2020)