Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Las Górkowski

        Rezerwat przyrody „Las Górkowski"         
data utworzenia: 18 maja 1984 r. 
powierzchnia: 99,46 ha
 
 
Rezerwat stanowi otoczona łąkami kępa starodrzewu na siedliskach boru wilgotnego i boru mieszanego wilgotnego. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest ponad 175 letnia sosna zwyczajna. Flora naczyniowa rezerwatu liczy 310 gatunków, z których 5 należy do roślin rzadkich i ginących, objętych ochroną ścisłą. Są to: modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty i woskownica europejska. Spośród 29 gatunków mszaków występujących w rezerwacie aż 20 jest objętych ochroną ścisłą. Świat zaobserwowanych w rezerwacie zwierząt liczy ponad 150 gatunków. Szczególną troską objęte są dwa gatunki występujących tu ptaków chronionych, a mianowicie orlik krzykliwy i kania ruda.