Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Nowe Wicko

Rezerwat przyrody „Nowe Wicko"         
data utworzenia: 18 maja 1984 r. 
powierzchnia: 24,49 ha
 
Rezerwat został utworzony w celu zachowania zarastającego jeziora z naturalnymi zespołami roślinnymi oraz stanowiska woskownicy europejskiej na południowo- wschodniej granicy zasięgu. Ponadto występują w rezerwacie inne gatunki roślin chronionych w Polsce: bobrek trójlistkowy, kruszyna pospolita, porzeczka czarna oraz bardzo cenny storczyk- kruszczyk błotny.