Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

W zachowaniu trwałości i stabilności drzewostanów pomaga Nam jego zrównoważone użytkowanie.

Jedną z wielu funkcji, jakie spełnia las jest funkcja gospodarcza, która nierozerwalnie związana jest z pozyskaniem surowca drzewnego. Drewno jest niezastąpionym surowcem tworzącym najbliższe człowiekowi ekologiczne otoczenie. Użytkowanie lasu to prace związane z planowaniem i racjonalnym pozyskiwaniem drewna, nie przekraczającym możliwości produkcyjnych lasu. Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Lębork odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Środowiska Plan Urządzenia Lasu.

Podczas prac wykonywanych przy pozyskaniu drewna, wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt,  a stosowanie bezpiecznych środowiskowo technologii prac znalazło potwierdzenie w otrzymaniu międzynarodowych certyfikatów FSC i PEFC (certyfikatów prawidłowego gospodarowania lasami).

 

                    

Obecnie, nawet oleje i smary używane do urządzeń i maszyn wykorzystywanych w gospodarce leśnej są biodegradowalne i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

             

Surowiec drzewny dostarczany jest dla przemysłu okleinowego, sklejkowego, tartacznego, celulozowo- papierniczego, produkcji płyt i palet, a drewno niższej jakości kierowane jest do miejscowej ludności i elektrowni jako drewno opałowe (odnawialne źródło energii). 

W starszych drzewostanach (tzw. rębnych) drewno pozyskuje się wycinając drzewa dojrzałe do wyrębu, wyprzedzając tym zabiegiem proces naturalnego starzenia się i zamierania.

Realizując proekologiczną gospodarkę leśną zmniejsza się wielkość wyrębów i udział zrębów zupełnych. Ponadto, część drzew na tych powierzchniach pozostawia się w formie kęp starodrzewu do naturalnego rozpadu, co podnosi różnorodność lasu i przyczynia się do ochrony rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Pozostawia się również osobniki zdrowe, które  inicjują proces naturalnego odnowienia lasu.

W młodszych drzewostanach (tzw. przedrębnych) prowadzone są cięcia pielęgnacyjne, polegające na usuwaniu drzew chorych, obumierających i stanowiących konkurencję dla osobników najlepszych,  przez co poprawia się jakość i stan sanitarny lasu.

W wyniku prawidłowo prowadzonej gospodarki leśnej, zwiększa się powierzchnia lasów, rośnie zapas drewna na pniu oraz wiek drzewostanów.

Należy pamiętać, że zagrożenie dla współczesnych lasów przyszło z zewnątrz i ma swoje źródło poza gospodarką leśną (np. zanieczyszczenia przemysłowe).

Użytkowanie lasu, to nie tylko drewno. Las dla wielu kojarzy się z drzewkami bożonarodzeniowymi. Co roku do naszych domów na święta zakupujemy choinki. Pochodzą one ze specjalnie prowadzonych plantacji choinkowych lub z cięć pielęgnacyjnych wykonywanych w drzewostanach świerkowych. Wielkim bogactwem lęborskich lasów są również grzyby, owoce borówki czernicy (zwanej czarną jagodą), borówki brusznicy,  jeżyny, maliny, róży, głogu, jarzębu pospolitego (popularnej jarzębiny czerwonej), żurawiny, bzu czarnego, orzechów laskowych i wielu innych roślin. Warto pamiętać, że wszystkie te płody leśne, każdy może swobodnie zbierać na własne potrzeby, oczywiście w sposób nie powodujący niszczenia grzybni, roślin i innych elementów środowiska przyrodniczego, w którym one występują.

Korzystając z dobrodziejstw lasu, pamiętajmy aby go nie niszczyć i nie zaśmiecać.