Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby

Już samo położenie geograficzne obszaru, na którym gospodaruje nadleśnictwo Lębork, którego północną granicą jest brzeg Bałtyku, stwarza możliwości trwałego występowania tutaj gatunków roślin i zwierząt niespotykanych w innych miejscach naszego kraju, lub spotykanych naturalnie tylko bardzo rzadko. Zasięg terytorialny tego nadleśnictwa, około 53 tys. hektarów, obejmuje obszar, od wzgórz morenowych na południe od Lęborka, aż po granice Słowińskiego Parku Narodowego i brzegi Bałtyku na północy. Lasy zajmują w nim 18,4 tys. ha, a lesistość wynosi 35,3 %. Tak więc na dwie bezleśne części tego obszaru przypada nieco więcej niż jedna część porośnięta lasem. To nadzwyczaj korzystna sytuacja, gdyż według wskazań ekologów, w naszej części Europy, lasy powinny zajmować około 33% powierzchni. Lesistość na większości obszarów Polski jest jednakże znacznie niższa oraz mniej korzystna dla zachowania różnorodności biologicznej i równowagi klimatycznej.