Wydawca treści Wydawca treści

 

Mając na uwadze potrzebę bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz zachęcając dzieci i młodzież do podglądania przyrody, stworzyliśmy specjalne ścieżki dydaktyczne, które są wspaniałym miejscem obcowania ze środowiskiem naturalnym.  Pozwalają również  poznać specyfikę pracy leśników.

 Zapraszamy do zwiedzania naszych ścieżek:

 1. Ścieżka dydaktyczna - "Uroczysko Dretowo"

Uroczysko Dretowo to centrum edukacji przyrodniczo leśnej w Nadleśnictwie Lębork. To urocze i zarazem tajemnicze miejsce przyciąga rzesze mieszkańców Powiatu Lęborskiego. Na terenie Uroczyska Dretowo znajduje się izba przyrodniczo – leśna, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Wspaniale wyposażona sala stwarza możliwość prowadzenia zajęć w szerokim zakresie tematyki przyrodniczej. Znajdująca się wokół terenu ścieżka przyrodnicza została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla młodszej grupy zwiedzających. Natomiast drugi przeznaczony jest dla wytrwałych piechurów, dla których nagrodą za trud będzie możliwość wejścia na wieżę widokową, ukazującą  panoramę Lęborka i okoliczne lasy. Na terenie ścieżki znajduje się również druga wieża, która służy jako obserwatorium ptasie.

                 

 2. Ścieżka edukacyjno - historyczna w Białogardzie

Ścieżka historyczno – edukacyjna znajduje się na trasie Lębork - Łeba w miejscowości Białogarda. Powstała ona w roku 2005 we współpracy Nadleśnictwa Lębork, Gminy Wicko, Muzeum Leborskiego i Lęborskiego Bractwa Historycznego.

Ciekawa historia tego miejsca, przyroda jaka znajduje się na tym terenie sprawiły, że pomysłodawcy pragneli by zarówno mieszkańcy okolic, jak i licznie przebywający turyści, mogli zapoznać się z tym miejscem.

Nadleśnictwo Lębork przygotowało tablice edukacyjne opisujące gatunki roślin , które znajdują się na ścieżce.

 

  

Muzeum Lęborskie i Bractwo Historyczne opracowało tablicę hisoryczną przedstawiającą rys historyczny Grodziska w Białogardzie a Gmina Wicko zrobiła podejścia i  ogrodzenia na ścieżce. Połączenie tematów przyrody i historii w jednym miejscu jest dla wielu ludzi miłym zaskoczeniem. Możliwość spędzenia czasu w ciekawym miejscu i zapoznanie się z wartościową informacją, jest dla wielu cennym doświadczeniem i atrakcją w tej okolicy.

  

Przy tej okazji pragniemy przybliżyć rys historyczny Grodziska w Białogardzie przygotowany przez Muzeum Lęborskie

X wiek- archeologicznie potwierdzone ślady osadnictwa na grodzisku w Białogardzie

996r. - 1025r.- założono parafię w Białogardzie

1102r.- zniszczenie Białogardy przez B.Krzywoustego

1107r.- powtórne zniszczenie Białogardy przez B.Krzywoustego

XII - XIIIwiek - "... istnieją poważne przesłanki przemawiające za tym,

że już w końcu XII wieku Białogarda stanowiła stolicę odrębnej dzielnicy

w obrębie księstwa gdańskiego znajdującej się w posiadaniu Mściwoja I młodszego

brata księcia gdańskiego Sambora I ..."

1210r.- "... jako książę Pomorza występuje już następca SamboraI jego brat Mściwoj I.

Za życia Sambora by on najprawdopodobniej władcą na Białogardzie nad Łebą ..."

1225r.- Książę Racibor II używa po raz pierwszy tytułu RATIBORIS DUX

DO BELGARD

1235 - 1236r. - Świętopełk II, Sambor II, Racibor II zajmują ziemię sławieńską

1236r. - wybucha wojna pomiędzy Świętopełkiem II a Samborem II popieranym

przez Racibora II. Racibor zebrawszy okolicznych kaszubskich panów uderza

na ziemię słupską

I połowa XIII wieku - "...wW Białogardzie targ morski zwany PORTUS..."

1242 - 1246r. - "... Książę Racibor do niespotykanych rozmiarów fortyfikuje

gród w Białogardzie..."

1246r.- Świętopełk II zajmuje Białogardę i więzi Racibora II. Na skutek zagrożenia

ekskomuniką wypuszcza Racibora w 1248 roku pozbawiając jednak księstwa.

Prawdopodobnie przenosi go do Sławna

1257r.- w dokumencie z dnia 26 lipca wzmiankowani są dwaj księża: Andrzej

i Wojciech z Białogardy.Obsługiwali parafię pod wezwaniem św. Jerzego

i kaplicę grobową p.w. Św.Marka

1262r.- Racibor II książę białogardzki tytułuje się RATIBORIUS DIE GRATIE

DUX SLAVORUM.

W nieznanym okresie wstępuje do zakonu krzyżackiego Białogardę przekazując Krzyżakom

7.04.1269r. - Mściwoj II uznaje się lennikiem margrabiów brandenburskich

i przekazuje Białoghardę księciu meklemburskiemu Przybysławowi Iiprzyszłemu

mężowi jego córki Katarzyny

1267r.- Przybysław książę Wolina i Dobrej żeni się z Katarzyną córką Mściwoja II

do swoich włości Dobrej i Sławna wciela Białogardę i Chmielno

1283r.- umiera Racibor II. Krzyżacy występują o realizację jego testamentu

1284r. - dokumenty wspominają wojewodę białogardzkiego Dobiegniewa i jego

córkę Dobiesławę

1287r. - Przybysław II uznaje się lennikiem margrabiów brandenburskich

1287r.- późniejsi pallatynowie Pomorza Święcowie w Białogardzie organizują

zjazd rycerstwa pomorskiego, które domagało się słowiańskiego następcy

Mściwoja II

1301r. - Książę Rugii Wisław II zajmuje Sławno, Słupsk i Białogardę. Król polski

i czeski Wacław II usuwa Wisława z Białogardy

1307r.- Marchia Brandenburska zajmuje Pomorze zwracając Przybysławowi II

ziemię sławieńską, białogardzką i chmieleńską

1308r. - Krzyżacy zajmują Pomorze Gdańskie

1312r. - Przybysław II z żoną Katarzyną nadaje joanitom ze Starogardu jezioro

Małsz w ziemi chmieleńskiej

1315r. - wsród ostrych zatargów Przybysław II ( Przybko) usuwa się z Białogardy

prawdopodobnie odsprzedając prawa do Białogardy Krzyżakom

 

 3. Ścieżka dydaktyczna w Leśnicach

Na terenie Leśnictwa Leśnice znajduje się nasza pierwsza ścieżka edukacyjna, której początek znajduje się przy Szkole noszącej imię Leśników Polskich. Na malowniczo położonej  trasie znajduje się szereg tablic tematycznych ułatwiających naukę zjawisk zachodzących w lesie. Jednym z punktów na ścieżce jest szkółka leśna, na której zwiedzający  mogą zapoznać się z tematem  powstawania  młodego  pokolenia lasu. Na zmęczonych wędrowców czeka wiata i miejsce na ognisko, gdzie w ciszy otaczającej przyrody można znaleźć wytchnienie. Na końcu ścieżki w trakcie oczekiwania na autobus można aktywnie spędzić czas na torze sprawnościowym.