Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie dotyczy projektu:

Nazwa projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10                 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”

Okres realizacji projektu: 2019-2023

Beneficjent: Gmina Ustka

Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności oraz dostępności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główczyce, Wicko oraz miejscowości Łeba. Liderem przedsięwzięcia jest gmina Ustka. Partnerem projektu jest również Powiat Słupski, Nadleśnictwa Damnica oraz Lębork.

Cele szczegółowe: Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10, wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo                  o długości 120,09 km, zagospodarowanie 3 miejsc postojowych oraz spójna promocja tworzonego produktu turystycznego. Planowanym rezultatem jest wzrost odwiedzin                   w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.

Projekt jest elementem przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe                    o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”.

Wartość projektu:

  • Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 702 024,60 zł;
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 19 702 024,60 zł;
  • Wnioskowane dofinansowanie UE wynosi 9 100 000,00 zł;
  • Poziom dofinansowania (%) UE wynosi 46,19%;
  • Wkład własny wynosi 10 602 024,60 zł.