Aktualności Aktualności

Rowerem przez R-10 dookoła Bałtyku - Pomorski odcinek coraz bliżej realizacji

Właśnie dziś ogłosiliśmy przetarg na budowę odcinka trasy rowerowej R-10 przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Lębork.

Dwukilometrowy fragment drogi rowerowej poprowadzony zostanie między Ulinią a Nowęcinem przez tereny leśne Leśnictwa Ulinia na południe od brzegu Jeziora Sarbsko. Nadleśnictwo Lębork jest jednym z partnerów w projekcie „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka” realizowanym na obszarze położonym w północno – zachodniej części Województwa Pomorskiego. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9", zdefiniowanego w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej „Pomorska Podróż”. Liderem partnerstwa jest Gmina Ustka natomiast partnerami projektu oprócz naszego nadleśnictwa są: Gmina Główczyce, Gmina Smołdzino, Gmina Wicko, Miasto Łeba, Gmina Słupsk, Powiat Słupski, Nadleśnictwo Damnica.

Pas nadmorski północno-zachodniej części województwa pomorskiego, na terenie powiatów: słupskiego i lęborskiego, którego to dotyczy projekt budowy trasy rowerowej, jest regionem bardzo bogatym pod względem atrakcji turystycznych i walorów przyrodniczych, które w jeszcze większym zakresie będą mogły być podziwiane i eksplorowane przez kolejne grupy turystów, w tym przypadku uprawiających turystykę rowerową.  

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do stworzenia sieci tras rowerowych spełniających międzynarodowe standardy wpisujące się w sieć EuroVelo poprzez powiązanie ze sobą istniejących szlaków rowerowych o charakterze lokalnym, poprawie ich nawierzchni i podniesieniu standardów sieci dróg rowerowych oraz czytelne i spójne oznakowanie tras wraz z oznakowaniem atrakcji turystycznych, a także budowę odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej np. miejsca postojowe, wiaty, toalety itp., które to elementy są istotne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Inwestycja z pewnością przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia atrakcyjności województwa pomorskiego. Dzięki powstaniu tras, spełniających optymalne normy jakości, budowie nowej i przebudowie istniejącej infrastruktury rowerowej, powstanie atrakcyjna oferta turystyczna, która pozwoli połączyć aktywny wypoczynek z możliwością zwiedzania atrakcyjnych zakątków Województwa Pomorskiego.

Szczegóły projektu 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

Nadleśnictwa i inne

 

 


Polecamy Polecamy